Projectes

Nuevo producto de colágeno sostenible para transformar el paradigma del curtido del cuero en un proceso rápido y de bajo impacto ambiental. – BIOFASTAN - (2023-2026) 

Noves sals de crom: aplicació de nous productes en la dissolució de lodes residuals per ser reintroduïts en el procés de curtir –NewCrSal - (2017-2019)

Alliance for Cooperation on Digital and Circular Economy Skills for the TCLF sector across Europe. – METASKILLS4TCLF- (2023-2026) 

Noves estratègies de reciclatge dels residus del procés d’extracció d’oli d’oliva per aplicar-los en la indústria de la pell - OLIPO - (2020-2021).

Development of new organic materials from food by-products - (2023-2024) 

Innovadora estratègia dins el marc de l’economia circular en el sector adober - INNPELL- (2020-2022)

Aprofitament dels triacilglicèrids extrets de la carnassa de cuir- CORIUM (2023-2024) 

Colorants naturals i biosintètics com a agents bifuncionals per al tint i curtit del cuir – EarthTan- (2019-2021).

Nous productes de grafè funcionalitzats per a la seva aplicació en cuir d'altes prestacions - GraphenHide – (2021 – 2022)

Innovadores  productos  de fuentes naturales procedentes de subproductos de la explotación forestal y residuos agroalimentarios como recurtientes para la industria del cuero– TANWOP- (2023-2025). 

Recobriment biodegradable i antimicrobià per una superfície de cuir ecològica i segura - BioSafe – (2020 – 2023)

Innovador article de cuir sostenible lliure de Composts Orgànics Volàtils (COVs) i reticulants - NOVCS - (2016-2018)

Skills 4 Smart TCLF Industries 2030. – S4TCLF - (2018-2021)

Més articles...