Projectes

Recobriment biodegradable i antimicrobià per una superfície de cuir ecològica i segura - BioSafe – (2020 – 2023)

Skills 4 Smart TCLF Industries 2030. – S4TCLF - (2018-2021)

Aplicació de nanotecnologia per dotar de noves funcionalitats el cuir utilitzat en la indústria automotriu (2017-2020)

OLIPO – Noves estratègies de reciclatge de residus del procés d’extracció d’oli d’oliva per aplicar-los en la industria de la pell. Aquest projecte proposa noves estratègies en el marc de l’economia circular, establint sinergies entre la indústria del cuir i la indústria de l’extracció de l’oli. L’objectiu global del projecte és la revalorització d’un residu de les oliveres, la remòlta, per la seva reutilització en el sector adober. Els resultats del projecte generaran una millora de l’eficiència ecològica mitjançant la reducció de l’impacte ambiental de dues maneres: reutilitzar residus problemàtics, la remòlta, i reduir l’ús de productes químics en les formulacions d’adobat.

Convocatòria: Projectes internacionals. Projectes ERA-Net Manunet III. Línia d’ajuts: NUCLIS D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA per dur a terme projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental (R+D).

Sustainable Mas Customization -Mass Customization for Sustainability-.

FP7-2010-NMP-ICT-F (2010-2012)

Desenvolupament d’una nova Tecnologia de Regeneració Autònoma i Intel·ligent de materials.

Líder: ACCIONA. Socis: Càtedra A3, 13 empreses i 21 centres de recerca-universitats. CDTI-CENIT (2012-2013)