Projectes

Recobriment biodegradable i antimicrobià per una superfície de cuir ecològica i segura - BioSafe – (2020 – 2023)

Referència del projecte: IDI-20201094

Programa i convocatòria: EUREKA –CDTI Programas de cooperación tecnológica internacional

Resum: El principal objectiu del projecte BioSafe Leather està focalitzat en la investigació de nous productes sostenibles, lliures de compostos orgànics volàtils (COVs) i substàncies potencialment tòxiques, en base a àcid polilàctic (PLA) i alginat de sodi (SA).