Recerca

L'A3 Leather Innovation Center treballa en projectes d'R+D centrats en reduir l'impacte ambiental dels processos del sector adober i obtenir nous materials que puguin donar un valor afegit a la industria i permetin competir amb els països emergents. En aquest sentit, treballa en tres línies d'investigació:

 

Noves tecnologies i materials en el sector de la pell

Recerca i desenvolupament de nous processos, tecnologies i productes en el sector de la pell, tèxtil i paper, utilitzant menys recursos per reduir l'impacte ambiental i dins l’estratègia de L’Economia Circular.

 

Biotecnologia

La biotecnologia forma part de les principals línies estratègiques de A3 Center, ja que la seva aplicació permet treballar amb processos mediambientalment més nets, actualment en auge. S'aplica a residus i materials procedents del sector adober per més endavant aplicar-la de forma horitzontal a altres sectors.

 

Materials avançats

En aquesta línia s'estudia l'obtenció de nous materials mitjançant tècniques innovadores. S'investiga l'aplicació de la nanotecnologia en diferents biomaterials: pell, paper i tèxtil. L'aplicació de materials permet conferir noves propietats a aquests biomaterials, permetent generar nous productes i augmentar el seu impacte en el sector empresarial.