Projectes

Aplicació de nanotecnologia per dotar de noves funcionalitats el cuir utilitzat en la indústria automotriu (2017-2020)

Referència del projecte: INNO-20171037

Programa i convocatòria: INNOGLOBAL

Resum: Desenvolupament de cuir innovador aplicant polímers nanoestructurats i nanomaterials innovadors, que configuren noves funcionalitats (antibacteriana, antibrutícia, auto-reparable, ignífuga) complint amb les exigències del cuir automotriu.