Projectes

Noves sals de crom: aplicació de nous productes en la dissolució de lodes residuals per ser reintroduïts en el procés de curtir –NewCrSal - (2017-2019)

Referència del projecte: IDI-20170807

Programa i convocatòria: PID CDTI

 

Resum: El principal objectiu del projecte està focalitzat en la investigació de nous mètodes de solubilització del lode d'hidròxid de crom (III) recuperat dels efluents del procés de curtició de pells amb sals de crom comercials, els quals permetin la reutilització del licor de crom en el sistema de producció de pell estabilitzada o curtida; evitant la seva actual gestió com a residu especial mitjançant un gestor autoritzat.