Projectes

Alliance for Cooperation on Digital and Circular Economy Skills for the TCLF sector across Europe. – METASKILLS4TCLF- (2023-2026) 

Referència del projecte:   591986-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA2-SSA-B

Programa i convocatòria: ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT

Resum: La nova proposta de METASKILLS4TCLF, aliada de 30 socis, és robusta i ambiciosa, responent a tots els objectius de les Aliances de Cooperació Sectorial en Competències (implementant el “Blueprint”), creua els pilars del TCLF PACT4SKILLS i, amb el compromís de consolidar i actualitzar part dels resultats de l'antic projecte Skills4Smart TCLF Industries 2030, és a dir, l'estratègia de competències, els currículums i els continguts, es tradueix en una cooperació més forta i d'abast més ampli, anticipant i donant resposta a les noves llacunes de competències amb recursos educatius innovadors a diversos nivells i oferint metodologies, implicant nous actors en l'àmbit educatiu. escenari del TCLF a tot Europa, augmentant l'atractiu i la inclusió, evitant que “no es malgasti cap talent”, juntament amb una forta campanya de difusió i un pla de sostenibilitat.