Projectes

Leather ReBioenergia - (2023-2024) 

Referència del projecte:  ACE103/23/000015

Programa i convocatòria: Ajuts a Iniciatives de Reforç de la Competitivitat per a Projectes de Clústers 2023

Resum: El resultat d’aquest projecte ha de permetre determinar la viabilitat d'aplicar nous mètodes, processos i tecnologia per donar sortida als residus terminals de la cadena de valor del sector adober de Catalunya, i fer-ho en clau de Valor compartit, tot aportant valor econòmic, social i ambiental.

Amb el suport d’ACCIÓ