Projectes

Recobriment biodegradable i antimicrobià per una superfície de cuir ecològica i segura - BioSafe – (2020 – 2023)

Generació d’un nou biopolímer a través de la interacció de pèptids obtinguts en la hidròlisi de materials col·lagènics del sector del cuir i matèries recuperades del sèrum.

Líder: Càtedra A3, Proyecto Fontanellas y Martí. CDTI (2010-2013).

Skills 4 Smart TCLF Industries 2030. – S4TCLF - (2018-2021)

Sistema d’avaluació automàtic per a pells i pergamins de patrimoni cultural. Estudiar el procés d’envelliment de la pell permet millorar-ne la restauració.

Líder: Càtedra A3, Mira Telecom (RU), Politehnica University of Bucharest (RU), National Museum of Romanian History, Curtits Aqualata. Eureka (2012-2015).

Aplicació de nanotecnologia per dotar de noves funcionalitats el cuir utilitzat en la indústria automotriu (2017-2020)

Aplicació de tanins sostenible amb baixa emissió de carboni per millorar els processos de fabricació del cuir.

Líder: Curtits Aqualata. Socis: Càtedra A3, Combalia, LeatherQuimica, ICPI (RU), Pierlorex (RU). Eurostars (2011-2014).

OLIPO – Noves estratègies de reciclatge de residus del procés d’extracció d’oli d’oliva per aplicar-los en la industria de la pell. Aquest projecte proposa noves estratègies en el marc de l’economia circular, establint sinergies entre la indústria del cuir i la indústria de l’extracció de l’oli. L’objectiu global del projecte és la revalorització d’un residu de les oliveres, la remòlta, per la seva reutilització en el sector adober. Els resultats del projecte generaran una millora de l’eficiència ecològica mitjançant la reducció de l’impacte ambiental de dues maneres: reutilitzar residus problemàtics, la remòlta, i reduir l’ús de productes químics en les formulacions d’adobat.

Convocatòria: Projectes internacionals. Projectes ERA-Net Manunet III. Línia d’ajuts: NUCLIS D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA per dur a terme projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental (R+D).

Desenvolupament d’una tecnologia ecològica de rentat domèstic mitjançant perles polimèriques nanoestructurades.

Líder: Càtedra A3. Eurostars-2 (2017-2020)

Sustainable Mas Customization -Mass Customization for Sustainability-.

FP7-2010-NMP-ICT-F (2010-2012)

Desenvolupament d’un procés d’adob per obtenir cuirs biodegradables mitjançant recursos naturals sostenibles provinents dels residus de l’explotació forestal del pi.

Líder: Càtedra A3 i Curtits Combalia. CDTI (2016-2017)

Desenvolupament d’una nova Tecnologia de Regeneració Autònoma i Intel·ligent de materials.

Líder: ACCIONA. Socis: Càtedra A3, 13 empreses i 21 centres de recerca-universitats. CDTI-CENIT (2012-2013)

Nanopartícules, nanocàpsules i nanodispersions polimèriques per conferir noves funcionalitats al cuir i als materials tèxtils d’aplicació en espais i vehicles públics que requereixen altres prestacions.

Líder: Càtedra A3. Socis: Curtits Aqualata, Colorantes Industriales, Ecopol, Aunde i Figueras International Seating. Eurostars (2010-2012).

Desenvolupament de nous articles de pell ecològics lliures de crom per a mercats d’alta gamma.

Líder: Càtedra A3, Proyecto Fontanellas y Martí. CDTI (2012-2014)

Fer de l’adobament de pells un procés més sostenible, respectuós amb el medi ambient i que contribueixi a l’economia circular és l’objectiu del projecte GRAPETAN. Aquesta recerca de l’A3 Center ha culminat amb el descobriment d’un taní natural que s’extreu dels pinyols de raïm, aprofitant així un dels residus generats pel sector vitivinícola per aplicar-lo a la indústria adobera.