Projectes

Desenvolupament d’un procés d’adob per obtenir cuirs biodegradables mitjançant recursos naturals sostenibles provinents dels residus de l’explotació forestal del pi.

Líder: Càtedra A3 i Curtits Combalia. CDTI (2016-2017)