Projectes

Nanopartícules, nanocàpsules i nanodispersions polimèriques per conferir noves funcionalitats al cuir i als materials tèxtils d’aplicació en espais i vehicles públics que requereixen altres prestacions.

Líder: Càtedra A3. Socis: Curtits Aqualata, Colorantes Industriales, Ecopol, Aunde i Figueras International Seating. Eurostars (2010-2012).