Projectes

Aplicació de tanins sostenible amb baixa emissió de carboni per millorar els processos de fabricació del cuir.

Líder: Curtits Aqualata. Socis: Càtedra A3, Combalia, LeatherQuimica, ICPI (RU), Pierlorex (RU). Eurostars (2011-2014).