Projectes

Fer de l’adobament de pells un procés més sostenible, respectuós amb el medi ambient i que contribueixi a l’economia circular és l’objectiu del projecte GRAPETAN. Aquesta recerca de l’A3 Center ha culminat amb el descobriment d’un taní natural que s’extreu dels pinyols de raïm, aprofitant així un dels residus generats pel sector vitivinícola per aplicar-lo a la indústria adobera.