Projectes

Innovador article de cuir sostenible lliure de Composts Orgànics Volàtils (COVs) i reticulants - NOVCS - (2016-2018)

Skills 4 Smart TCLF Industries 2030. – S4TCLF - (2018-2021)

Noves sals de crom: aplicació de nous productes en la dissolució de lodes residuals per ser reintroduïts en el procés de curtir –NewCrSal - (2017-2019)

Aplicació de nanotecnologia per dotar de noves funcionalitats el cuir utilitzat en la indústria automotriu (2017-2020)

Noves estratègies de reciclatge dels residus del procés d’extracció d’oli d’oliva per aplicar-los en la indústria de la pell - OLIPO - (2020-2021).

OLIPO – Noves estratègies de reciclatge de residus del procés d’extracció d’oli d’oliva per aplicar-los en la industria de la pell. Aquest projecte proposa noves estratègies en el marc de l’economia circular, establint sinergies entre la indústria del cuir i la indústria de l’extracció de l’oli. L’objectiu global del projecte és la revalorització d’un residu de les oliveres, la remòlta, per la seva reutilització en el sector adober. Els resultats del projecte generaran una millora de l’eficiència ecològica mitjançant la reducció de l’impacte ambiental de dues maneres: reutilitzar residus problemàtics, la remòlta, i reduir l’ús de productes químics en les formulacions d’adobat.

Convocatòria: Projectes internacionals. Projectes ERA-Net Manunet III. Línia d’ajuts: NUCLIS D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA per dur a terme projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental (R+D).

Innovadora estratègia dins el marc de l’economia circular en el sector adober - INNPELL- (2020-2022)

Sustainable Mas Customization -Mass Customization for Sustainability-.

FP7-2010-NMP-ICT-F (2010-2012)

Colorants naturals i biosintètics com a agents bifuncionals per al tint i curtit del cuir – EarthTan- (2019-2021).

Desenvolupament d’una nova Tecnologia de Regeneració Autònoma i Intel·ligent de materials.

Líder: ACCIONA. Socis: Càtedra A3, 13 empreses i 21 centres de recerca-universitats. CDTI-CENIT (2012-2013)

Nous productes de grafè funcionalitzats per a la seva aplicació en cuir d'altes prestacions - GraphenHide – (2021 – 2022)

Desenvolupament de nous articles de pell ecològics lliures de crom per a mercats d’alta gamma.

Líder: Càtedra A3, Proyecto Fontanellas y Martí. CDTI (2012-2014)

Recobriment biodegradable i antimicrobià per una superfície de cuir ecològica i segura - BioSafe – (2020 – 2023)

Generació d’un nou biopolímer a través de la interacció de pèptids obtinguts en la hidròlisi de materials col·lagènics del sector del cuir i matèries recuperades del sèrum.

Líder: Càtedra A3, Proyecto Fontanellas y Martí. CDTI (2010-2013).

Més articles...