Projectes

Desenvolupament de nous articles de pell ecològics lliures de crom per a mercats d’alta gamma.

Líder: Càtedra A3, Proyecto Fontanellas y Martí. CDTI (2012-2014)

Generació d’un nou biopolímer a través de la interacció de pèptids obtinguts en la hidròlisi de materials col·lagènics del sector del cuir i matèries recuperades del sèrum.

Líder: Càtedra A3, Proyecto Fontanellas y Martí. CDTI (2010-2013).

Sistema d’avaluació automàtic per a pells i pergamins de patrimoni cultural. Estudiar el procés d’envelliment de la pell permet millorar-ne la restauració.

Líder: Càtedra A3, Mira Telecom (RU), Politehnica University of Bucharest (RU), National Museum of Romanian History, Curtits Aqualata. Eureka (2012-2015).

Aplicació de tanins sostenible amb baixa emissió de carboni per millorar els processos de fabricació del cuir.

Líder: Curtits Aqualata. Socis: Càtedra A3, Combalia, LeatherQuimica, ICPI (RU), Pierlorex (RU). Eurostars (2011-2014).

Desenvolupament d’una tecnologia ecològica de rentat domèstic mitjançant perles polimèriques nanoestructurades.

Líder: Càtedra A3. Eurostars-2 (2017-2020)

Desenvolupament d’un procés d’adob per obtenir cuirs biodegradables mitjançant recursos naturals sostenibles provinents dels residus de l’explotació forestal del pi.

Líder: Càtedra A3 i Curtits Combalia. CDTI (2016-2017)

Més articles...