Projectes

Sistema d’avaluació automàtic per a pells i pergamins de patrimoni cultural. Estudiar el procés d’envelliment de la pell permet millorar-ne la restauració.

Líder: Càtedra A3, Mira Telecom (RU), Politehnica University of Bucharest (RU), National Museum of Romanian History, Curtits Aqualata. Eureka (2012-2015).

Generació d’un nou biopolímer a través de la interacció de pèptids obtinguts en la hidròlisi de materials col·lagènics del sector del cuir i matèries recuperades del sèrum.

Líder: Càtedra A3, Proyecto Fontanellas y Martí. CDTI (2010-2013).

Desenvolupament de nous articles de pell ecològics lliures de crom per a mercats d’alta gamma.

Líder: Càtedra A3, Proyecto Fontanellas y Martí. CDTI (2012-2014)

Desenvolupament d’una nova Tecnologia de Regeneració Autònoma i Intel·ligent de materials.

Líder: ACCIONA. Socis: Càtedra A3, 13 empreses i 21 centres de recerca-universitats. CDTI-CENIT (2012-2013)

Sustainable Mas Customization -Mass Customization for Sustainability-.

FP7-2010-NMP-ICT-F (2010-2012)

Més articles...