Notícies

L’equip de recerca A3 Leather Innovation Center, del Campus Universitari Igualada-UdL, ha dut a terme una investigació per aprofitar els residus de l’explotació forestal del pi (com la poda, les pinyes, la pinassa i l’escorça), per extreure’n els tanins que permetran fer un adobat de la pell completament ecològic. El resultat, articles de cuir biodegradables, és a dir, que un cop queden en desús es descomponen sense deixar residus químics.

L’A3 Leather Innovation Center descobreix i patenta un producte per adobar pells extret dels pinyols de raïm

L’equip de recerca A3 Leather Innovation Center ha descobert un producte per adobar pells que s’extreu dels pinyols del raïm. El producte, que ja han patentat a Espanya i aviat tindrà la patent internacional, posa en valor un residu de les vinyes, fins ara inutilitzable, per aplicar-lo en els processos d’adobat de la indústria de la pell. El resultat són articles de pell basats en el concepte “green leather”, pell sostenible adobada amb productes naturals.