Divulgació

És important investigar, però també ho és difondre els descobriments entre la comunitat científica i la població en general. L'A3 Center treballa perquè les recerques més importants transcendeixin més enllà de les parets del laboratori.  

Dins l’àmbit de la divulgació, l'A3 Center disposa de tres canals per difondre els resultats de la recerca desenvolupada: l’edició en versió digital del Journal of AQEIC, l’organització del congrés nacional d’AQEIC i la publicació de diversos articles científics en revistes especialitzades i indexades al JCR. A més, també es fa difusió en mitjans de comunicació generalistes, en els àmbits local i nacional, així com en premsa sectorial.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alguns exemples d'impactes a publicacions especialitzades i mitjans generalistes.