Transferència de tecnologia

Assessorament tècnic, assegurament de la qualitat de laboratoris d'anàlisi, o serveis de planta experimental d'adoberia on realitzar recerques específiques, l’A3 Center ofereix els seus serveis a empreses primordialment del sector de la pell, però també del sector del paper, arts gràfiques, tèxtil, indústria química, metal·lúrgica i alimentació.

 

Serveis de planta experimental d'adoberia

L'A3 Leather Innovation Center disposa d'una planta experimental d'adoberia totalment equipada amb la maquinària necessària per a la realització d'un procés sencer d'adobament i d'un laboratori d'anàlisi integrat al sistema bàsic de Laboratoris d'Assaigs i de Serveis Industrials de Catalunya. 

 

Serveis d'assessorament tècnic

Assessorament tècnic en la indústria adobera, tèxtil moda, paperera, química i afins, en la mesura de pells i patrons, l'elaboració d'informes sobre diferents aspectes de la qualitat de les pells i els teixits; assessorament i desenvolupament de procés; organització industrial; disseny de plantes; gestió mediambiental; implantació de normes; aplicacions analítiques en laboratoris d'empreses; desenvolupament de protocols d'anàlisi a mida dels usuaris interessats. 

 

Assegurament de la qualitat de laboratoris d'anàlisi

El laboratori d'assaigs químics, físics i solideses segueix controls interns de qualitat basats en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015, per AENOR. Es participa en estudis interlaboratoris conjuntament amb altres centres de reconegut prestigi dins de l'àmbit estatal i europeu.

Alguns membres de l'A3 Center formen part dels comitès de normalització internacional (CEN/ISO), des d'on promouen i milloren les normes d'assaig del sector.