Projectes

Innovador article de cuir sostenible lliure de Composts Orgànics Volàtils (COVs) i reticulants - NOVCS - (2016-2018)

Noves sals de crom: aplicació de nous productes en la dissolució de lodes residuals per ser reintroduïts en el procés de curtir –NewCrSal - (2017-2019)

Noves estratègies de reciclatge dels residus del procés d’extracció d’oli d’oliva per aplicar-los en la indústria de la pell - OLIPO - (2020-2021).

Innovadora estratègia dins el marc de l’economia circular en el sector adober - INNPELL- (2020-2022)

Colorants naturals i biosintètics com a agents bifuncionals per al tint i curtit del cuir – EarthTan- (2019-2021).

Nous productes de grafè funcionalitzats per a la seva aplicació en cuir d'altes prestacions - GraphenHide – (2021 – 2022)