Projectes

Desenvolupament d’una tecnologia ecològica de rentat domèstic mitjançant perles polimèriques nanoestructurades.

Líder: Càtedra A3. Eurostars-2 (2017-2020)