Política de qualitat

Qui som?

A3 Leather Innovation Center és un grup de recerca de la Universitat de Lleida (UdL) amb seu a les instal·lacions del Campus Universitari d'Igualada. La nostra activitat està basada en la investigació aplicada als sectors de la pell, química i biotecnologia, sumant coneixements amb més de 50 anys d'experiència en el món de la pell.

A3 Center està focalitzat en la innovació, la qualitat i el medi ambient, i ofereix formació, recerca, transferència de tecnologia i divulgació, amb un plantejament transversal i fent un èmfasi especial en la sostenibilitat dels processos de fabricació i en l’aplicació de noves tecnologies i materials avançats.

Què fem?

La nostra oferta d’activitats es basa en:

• Formació. Dirigida a les empreses segons les seves necessitats; tutoritzant treballs del Màster en Enginyeria del Cuir; i formant doctorands de l’àmbit de la pell.

• Projectes competitius de R+D+i. En l’àmbit de noves tecnologies, biotecnologia i materials avançats.

• Normalització. A3 Center participa en el Comitè Tècnic CTN59 de l’Asociación Española de Normalización, i en el CEN TC 289 del European Committee for Standardization, promovent la revisió, actualització i el desenvolupament de normes d’assaig EN ISO.

• Transferència de Tecnologia. Realitzem divulgació científica, assessorament tècnic, gestió ambiental, peritatges i estudis experimentals a mida.

• Serveis científic-tècnics. A3 Center disposa de laboratoris per assaigs físics

Qui forma el nostre equip humà?

A3 Leather Innovation Center UdL està format per un equip de tècnics i docents amb una consolidada experiència en les diferents línies: servei de laboratori, formació i investigació. La incorporació temporal d’estudiants i/o doctorands (nacionals o estrangers) ens enriqueix personal i professionalment.

El nostre compromís

La direcció d’A3 Center ha definit la següent política de qualitat basada en la millora continua dels nostres processos i del sistema de gestió de qualitat en un entorn seguint les normes ISO 9001:2015 i ISO 17025:2107. Per això, la direcció es compromet a:

- La màxima satisfacció dels Clients

- El foment de la innovació tecnològica

- La presència en publicacions professionals i tècniques

- L’optimització de les activitats comercials i de màrqueting

- La difusió de coneixements als centres universitaris

- El compromís de complir els requisits dels clients, els reglamentaris i de les organitzacions que ens atorguen reconeixement.

- El compromís d’imparcialitat de les nostres activitats.

- El compromís de confidencialitat de la informació obtinguda o creada durant la realització de les nostres activitats.

- Garantir l’operació competent i coherent de totes les activitats del laboratori.

LA DIRECCIÓ